Bližšie k deťom cez youtuberizmus!

Stredná odborná škola polygrafická sa touto reklamnou kampaňou snaží osloviť hlavne žiakov základných škôl prostredníctvom sociálnych sietí, medzi ktoré patrí aj YouTube. Je známe, že decká súčasnosti podľahli tomuto trendu, tak prečo neísť aj týmto smerom? Štefan je YouTuber, ktorý nám s propagáciou našej školy ochotne pomáha. Bola by škoda nevyužiť potenciál takejto reklamy. Veď posúďte sami! Prikladáme vám niekoľko videí, v ktorých určite padne zmienka o SOŠ polygrafickej.