Zákazky verejného obstarávania

Zákazky verejného obstarávania za I. polrok 2017

1. Servis VT a správa PC a siete
Prieskum trhu
Víťaz: Anexo systém spol. s r.o.
Mlynské Nivy 4
811 04 Bratislava
2. Tonery
Prieskum trhu
Víťaz: Pryzmat spol. s r.o.
Križná 19
811 07 Bratislava
3. Spracovanie mzdovej agendy
Prieskum trhu
Víťaz: Zuzana Deáková
4. Dodávka tlačového papiera a ostatného polygrafického materiálu
Verejná súťaž
Víťaz: Europapier Slovensko spol. s r.o.
Panónska cesta 40
852 45 Bratislava

V treťom štvrťroku 2017 sa nerealizovalo verejné obstarávanie pre zákazky s nízkou hodnotou