Zákazky verejného obstarávania

Verejné obstarávanie za rok 2018
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava, tel.: +421 2 49209259

Názov predmetu zákazky: „Výmena mobiliáru na internátnych izbách“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 18.000,00 € bez DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Názov predmetu zákazky: „Výmena podlahovej krytiny na internátnych izbách“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 7.000,00 € bez DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Názov predmetu zákazky: „Nerezový digestor s tukovými filtrami a osvetlením – 2 ks“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 8.150,00 € bez DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Názov predmetu zákazky: „Nerezový jednorez s odkladacou plochou – 2 ks“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 1.500,00 € bez DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Názov predmetu zákazky: „Oprava vstupného schodiska s prestrešením, oprava časti fasády“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 13.200,00 € s DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Názov predmetu zákazky: „Dezinsekcia priestorov školského internátu a školskej jedálne“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 2.00,00 € s DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Názov predmetu zákazky: „Oprava dymovodu v kotolni“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 1.400,00 € s DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Názov predmetu zákazky: „Opravy v trafostanici TS 748“
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Názov predmetu zákazky: „Výmena podlahovej krytiny v 11 izbách internátu“
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Zákazky verejného obstarávania za I. polrok 2017

1. Servis VT a správa PC a siete
Prieskum trhu
Víťaz: Anexo systém spol. s r.o.
Mlynské Nivy 4
811 04 Bratislava
2. Tonery
Prieskum trhu
Víťaz: Pryzmat spol. s r.o.
Križná 19
811 07 Bratislava
3. Spracovanie mzdovej agendy
Prieskum trhu
Víťaz: Zuzana Deáková
4. Dodávka tlačového papiera a ostatného polygrafického materiálu
Verejná súťaž
Víťaz: Europapier Slovensko spol. s r.o.
Panónska cesta 40
852 45 Bratislava

V treťom štvrťroku 2017 sa nerealizovalo verejné obstarávanie pre zákazky s nízkou hodnotou