Žiaci boli na DOD

Žiaci 2.GMA a 3.TMT sa dňa 5. 11. 2019 zúčastnili DOD vysokej školy STU, na fakulte chemickej a potravinárskej technológie.

Popri tom absolvovali prednášky navštívili i oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie kde sa dozvedeli informácie o štúdiu a materiálovej tlači a mnohých iných.