Zloženie Rady školy pri Strednej odbornej škole polygrafickej zmena od 01.10.2018

1. Mgr. Peter Buzáš  – zástupca BSK, poslanec zastupiteľstva BSK
2. Mgr. Peter Pilinský   – zástupca BSK, poslanec zastupiteľstva BSK
3. Mgr. Igor Urbančík   – zástupca BSK, riaditeľ odboru školstva,mládeže a športu BSK
4. Ing. Peter Blubla   – zástupca BSK, Zväz polygrafie na Slovensku
5. Jana Kleinová    – zástupca rodičov žiakov, predseda rodičovskej rady I.GMB
6. Bohumil  ŽItný   – zástupca rodičov žiakov, II.GMA
7. Darina Mendlová    – zástupca rodičov žiakov, III.GMB
8. Mgr. Martin Švorc – zástupca pedagogických pracovníkov, učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov predmetov
9. Jana Miklášová   – zástupca pedagogických pracovníkov, majsterka odbornej výchovy
10. Alžbeta Plaskurová  – zástupca nepedagogických pracovníkov,
  sekretariát. riaditeľa
11. Klaudia Podmanická  – zástupca žiakov, podpredseda študentskej rady, II.GMA