ZneužívaNIE moci

Dňa 25.10.2016 sa žiaci 2. a 3. ročníka a triedy I. GMB zúčastnia vzdelávacieho programu umeleckej agentúry ŠPECIÁL ART.
Ako sami tvorcovia programu uvádzajú, „zneužívanie moci je každá situácia, v ktorej jedna strana má moc a zneužije ju voči druhej strane, ktorá sa z nejakého dôvodu nemôže brániť“. Tento kultúrno-výchovný program trvá 90 minút a sústreďuje sa na elimináciu neslušného správania.