Račianska 190, 835 26 Bratislava

DOD na SOŠ polygrafickej

Deň otvtorených dverí na SOŠ polygrafickej má dlhoročnú tradíciu. Už viac ako 20 rokov sa každoročne v októbri a vo februári otvoria brány školy, priestorov praktického vyučovania a študentského internátu pre žiakov ZŠ a ich rodičov.  V jesennom termíne DOD 2018 našu školu navštívilo 133.

Vieme, aké náročné je správne si v pätnástich rokoch vybrať strednú školu a štúdijný odbor, ktoré majú v nasledujúcich rokoch tvoriť základ odborného vzdelania a určiť smerovanie ďalšieho rozvoja osobnosti. Preto sa čo najbšírnejšie im predstaviť našu strednú školu, jej odborné zameranie a fungovanie, ako aj prostredie, v ktorom môžu v nadchádzajúcich štyroch rokoch naberať odborné znalosti, skúsenosti a zručnosti potrebné pre odbornú prax alebo prípadné ďalšie štúdium.

Návštevníci si môžu prehliadnúť priestory teoretického aj praktického vyučovania a bližšie sa zoznámiť s ponúkanými odbormi. Sme pripravení pomôcť im zorientovať sa a porozumieť rozdielom v jednotlivých témach, čo je pre budúcich študentov, ale aj pre nás samotných veľmi dôležité. Veď nie je nič dôležitejšie pre úspešné napredovanie vo vzdelavaní, ako pocit študenta, že sa venuje odboru, ktorý ho zaujíma a napĺňa.