Račianska 190, 835 26 Bratislava

VOLEJBAL CHLAPCOV – OBVODNÉ KOLO

Dňa 26. marca 2019 sa pod taktovkou p. učiteľa Čapka naši žiaci zúčastnili obvodného kola v školskom volejbale chlapcov. Volejbaloví reprezentanti našej školy, menovite Peter Valo, Samuel Horváth, Ondrej Zachar, Oliver Fandel, Rado Šimunčič a Ondrej Korbaš, sa snažili podať čo najlepší výkon. Systém turnaja rozdelil školy do dvoch skupín, v ktorej hral každý s každým,  pričom víťazi skupín postúpili do finále a druhí v skupinách hrali medzi sebou o tretie miesto. Našim žiakom sa nepodarilo zvíťaziť vo svojej skupine, skončili na druhom mieste. Tento výsledok im však umožnil hrať zápas o celkové tretie miesto s druhým družstvom druhej skupiny.  Tento zápas hrali proti Gymnáziu Česká a víťazstvo im […]

POZOR! – OBEDY od 2.4.2019

Z personálnych príčin sa od 2.4.2019 varí iba obed A. Veríme, že na obedy B opäť čoskoro nabehneme. Ďakujeme za trpezlivosť!

Juraj Droba ocenil nášho učiteľa!

Dnes je deň učiteľov a jeden z našich pedagógov, Mgr. Martin Švorc bol ocenený za svoju pedagogickú činnosť, v kategórií “učiteľ do 35 rokov” aj na BSK!

OKRESNÉ KOLO – VOLEJBAL DIEVČAT

Dňa 19. marca 2019 sa na palubovke Obchodnej akadémie na Račianskej ulici 107 odohralo okresné kolo vo volejbale dievčat. O postup do krajského kola súťažilo päť škôl, pričom postup malo zaručené iba víťazné družstvo z kvalifikačného okresného kola. Kľúč turnaja určil, že sa hralo systémom každý s každým. V praxi to znamenalo, že naše študentky odohrali štyri zápasy. Našim dievčatám sa, žiaľ, nepodarilo vyhrať ani jeden  zápas. Napriek tomu to boli veľmi tesné prehry, kedy o víťazstve v jednotlivých setoch rozhodovali, ako je to už dané vo volejbale, „dva body“. Jedno družstvo predsa len športovo vyčnievalo nad ostatnými,  a to družstvo Gymnázia na Českej ulici, ktoré […]

VÝBEROVÉ KONANIE – POZÍCIA: RIADITEĽ SOŠP

  Výberové konanie Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov   na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Strednej odbornej školy polygrafickej, Račianska 190, Bratislava.   Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky: – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: Časť VII. Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy a Časť VIII. Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy, – prvá atestácia v […]

Výdaj obeda 28.3.2019

Z dôvodu Dňa učiteľov budú dňa 28.3.2019 obedy vydávané iba v čase od 11:30 do 12:30. Ďakujeme za pochopenie

Fúzia s Fusion Rača

V stredu a vo štvrtok 6. a 7. marca 2019 mali žiaci prvého a druhého ročníka príležitosť precvičiť si svoju angličtinu v interakcii s „rodenými hovoriacimi“ zo Spojených štátov amerických. Ginny, Marissa, Lauren spolu s Davidom a s p. Lesanom prišli do našej školy, aby spropagovali kumunitný projekt Fusion Rača, na ktorom participujú. Zároveň pozvali našich žiakov, aby zavítali na ich stretnutia, ktoré sa konajú každú stredu o 17.00 hod. v komunitnom centre v Rači. Keďže chceli spoznať slovenskú mládež, prijali pozvanie porozprávať sa a dozvedieť sa viac o radostiach a strastiach stredoškolákov. Na hodinách, ktoré boli zamerané na komunikáciu, sa žiaci prostredníctvom projektového vyučovania dozvedeli od svojich spolužiakov, ako vidia svoju budúcnosť, […]

UTEČENCI, MIGRANTI, AZYLANTI

Dňa 20.2.2019 v aule školy pracovníčky Migračného úradu MV SR spravili prednášku a následnú diskusiu na tému Utečenci, migranti, azylanti. Študenti si spravili konkrétnejšiu predstavu o tom, kto je migrant, kto sa pokladá za utečenca a aké podmienky musia splniť azylanti, aby mohli v našej krajine žiť. Získali prehľad, ako reálne vyzerá situácia príchodu utečencov a migrantov do EÚ a na Slovensko. V závere prednášky prednášajúca zdôraznila, že nejde o utečeneckú krízu, ako v mé diách často prezentujú, ale o migračnú. Veď v minulosti ľudia tiež odchádzali z domova, aby si našli lepšie životné podmienky. V diskusii na tému Máme mať strach z cudzincov? sa skonštatovalo, že mnohé názory podsúvajú ľuďom médiá a je dobré, […]

Vyhodnotenie bedmintonového turnaja krajského kola žiakov a žiačok stredných škôl

Dňa 6. marca 2019 sa žiaci a žiačky našej školy  zúčastnili turnaja v bedmintone. Prvýkrát sa hralo v bedmintonovej hale Slávia Agrofert v Petržalke. V chlapčenskom družstve reprezentovali školu Samuel Horváth a Peter Valo, v dievčenskom družstve Sylvia Kišková a Bettina Vargová.       Keďže sa na turnaj prihlásilo veľa účastníkov, usporiadateľ zvolil K.O. systém. V súťaži chlapcov súťažilo 13 družstiev a v súťaži dievčat tiež 13 družstiev.      Dievčatá hneď v úvode narazili na favoritov, s ktorými prehrali oba zápasy a vypadli. Chlapci jeden zápas vyhrali, tým im systém umožnil hrať  aj štvorhru. Nakoniec prehrali s profesionálnymi hráčmi bedmintonu.    Tento rok naši žiaci na medailové miesta síce […]

ProfesiaDays 2019 – boli sme tam!

ProfesiaDays je akcia, ktorá sa koná každý rok a v rámci dvoch dní sa má možnosť prezentovať mnoho firiem za účelom náboru nových zamestnancov. Program býva pestrý a je naplnený zaujímavými ľuďmi a prednáškami, ktoré dokážu inšpirovať. Prezentovať sa môžu aj stredné školy, ktoré mávajú vyhradený vlastný blok na výstavisku. Primárne sa propagoval projekt Stredná pre mňa. Bratislavský samosprávny kraj sa snaží touto cestou propagovať školy rôzneho zamerania, aby tak pomohol nájsť správnu cestu pre nerozhodné dieťa. Naša škola získala v rámci týchto dní aj cca 60 minút na pódiu. Rozhovor viedol moderátor Matej Martinček s naším pedagógom Bc. Štefanom […]