Račianska 190, 835 26 Bratislava

 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/03/20190309_125724-300x169.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/03/20190308_121339-300x169.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/03/IMG_20190305_095919_1-300x225.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/03/20190307_120709-300x169.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/03/IMG_20190305_152451-e1552475333746-300x225.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/03/IMG_20190303_171232-300x225.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/03/IMG_20190303_175731-300x225.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/03/IMG_20190303_191131-300x225.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/03/IMG_20190303_121828-300x225.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/03/IMG_20190303_103308-300x225.jpg

Sme v Portugalsku! STÁŽUJEME

Let do Lisabonu trval 3 hodiny a 30 minút. Letiskovými kontrolami sme prešli hladko a na letisku nás už čakala Laila- naša sprievodkyňa. Je z Litvy. Autami nás dopravili cez 17 km (vraj najdlhší) most v Európe – ponte Vasco de Gamma. Šli sme ponad rieku TAJO, ktorá v týchto miestach ústí do oceánu. Ubytovali sme sa v novo zariadenom 3-podlažnom dome – izby, toalety, jedáleň, spoločenská miestnosť, kuchyňa, terasa. Prvý večer sme zakončili chutným sushi. Ocitli sme sa aj na karnevali. Ďalší deň už patril hostiteľským firmám, ktoré sme so študentmi navštívili a zoznámili sa so svojími tútormi, ktorí […]

Vyhlásenie 2. kola fotografickej súťaže Envirospektrum

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje spolu s organizačným garantom – Slovenskou agentúrou životného prostredia 2. kolo národnej fotografickej súťaže pre deti a mládež Envirospektrum 2019. Súťažné práce na tému Zima verzus jar majú zachytávať metamorfózy prírody na prelome týchto ročných období. Postupne sa prebúdzajúca príroda má vplyv na všetko živé a ponúka nespočetné množstvo námetov na fotografovanie. Organizátori preto dúfajú, že opäť dostanú množstvo snímok, ktoré budú odrážať pohľad mladej generácie na prírodu a jej zmeny a budú zároveň inšpiráciou pre jej ochranu. Do súťaže sa môžu až do konca mája 2019 zapojiť žiaci základných a stredných škôl  na Slovensku, vo […]

 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_7923.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_7927.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_7929.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_7935.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_7938.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_7948.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_7956.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_7957.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_7960.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_7963.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_7966.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_7975.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_7978.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_7981.jpg

Konal sa Deň otvorených dverí

19.2.2019 sa konal Deň otvorených dverí, kedy mali budúci študenti možnosť nahliadnuť do učební a pracovných hál. Návštevnosť bola zatiaľ najvyššia za posledné roky. Žiaci základných škôl ako aj rodičia sa tak mali možnosť porozprávať s učiteľmi a študentmi Strednej odbornej škole polygrafickej. Možným budúcim študentom SOŠP prajeme veľa šťastia pri prijímacích skúškach 🙂

SÚŤAŽE PRE MLADÝCH SPISOVATEĽOV

Milí naši žiaci! Tvrdíte, že ste plní nápadov a kreativity? Tvrdíte, že viete písať básne, poviedky, čokoľvek? Neváhajte a pošlite svoje výtvory Mgr. Henriete Jakúbkovej na mailovú adresu: jakubkova@polygraficka.sk . Poskytne vám ďalšie informácie. Momentálne prebiehajú súťaže: Račiansky jahodový kvet (do konca februára 2019), Vráťme knihy do škôl (do 15. marca 2019), Medziriadky 2019 (do 29. marca 2019).

pisomne_maturity

MATURITA 2019 – TERMÍNY EČ A PFIČ MS 2019

TERMÍNY EČ A PFIČ MS 2019 Riadny termín EČ a PFIČ MS 12. marec 2019 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra 13. marec 2019 (streda) – anglický jazyk 14. marec 2019 (štvrtok) – matematika Náhradný termín EČ a PFIČ MS 9. až 12. apríla 2019   ČASOVÝ HARMONOGRAM 12.3.2019 – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 9.00 príchod žiakov do školy 9.25 – 9.45 rozsadenie žiakov 9.45 – 11.25 administrácia testov (100-minútový test obsahujúci 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou) 11.25 – 12.15 prestávka pre žiakov 12.45 – 13.00 výber témy žiakmi 13.00 – 15.30 administrácia slohu (súbor štyroch […]

PRIJÍMACIE SKÚŠKY – INFORMÁCIE 2019

POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY TESTY na precvičovanie ku prijímačkám – KLIKNI SEM Ak máte záujem o individuálnu návštevu školy, neváhajte sa nám ozvať na naše kontakty. OZNÁMENIE   podmienok prijímacieho konania v zmysle § 65 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Týmto oznámením sa určujú kritéria na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky, prijatie uchádzačov na základe prijímacej skúšky ako aj ostatné podmienky prijatia na štúdium pre: 1. kolo prijímacieho konania, ktoré sa uskutoční v pondelok 13.5.2019 a vo štvrtok 16.5.2019.   Čl. I.Bodové hodnotenie uchádzačov Po kontrole a zaregistrovaní prihlášok na štúdium […]

Prednáška o AIDS

Rok 2018 bol  výnimočný tým, že Svetový deň boja proti AIDS oslavuje svoje 30. výročie. Každoročne sa nesie v znamení  iného hesla. Tým tohtoročným bolo: Poznaj svoj status. Cieľom bolo povzbudiť  každého človeka, aby sa dal preventívne vyšetriť. Žiaci 2. ročníka sa v rámci prevencie stretli počas decembra s MUDr. Miroslavom Kotekom z Gynkomedu s.r.o., ktorý im podal základné informácie o tomto zákernom a stále početnejšom ochorení. Študenti sa dozvedeli, čo je HIV a AIDS, spoznali  tri spôsoby prenosu HIV infekcie, ale aj štyri štádiá vývinu od HIV po AIDS a to, kto sa podľa štatistík nakazí najčastejšie. Zaujímavá bola informácia, že na liečbu spomenutého ochorenia sa […]

 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_8860-e1548313397976-768x1024.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_8859-1024x768.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_8853-1024x768.jpg

Ako to bude s polygrafiou a s nami?

Svet polygrafie sa neustále vyvíja a my s ňou. Naše technológie pravidelne prispôsobujeme, aby sme išli s dobou. Aktívne sme začali využívať digitálnu tlač a zároveň sme tomuto novému trendu začali prispôsobovať aj vyučovanie, aby od nás odchádzali študenti, ktorí sa vyznajú a majú rozhľad v polygrafii.

 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7736-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7739-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7742-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7749-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7613-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7662-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7667-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7698-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7716-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7754-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7757-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7772-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7776-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7787-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7808-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7822-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7848-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7851-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7866-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7905-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7914-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7799-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7880-1024x683.jpg

ROZLÚČKA S TELOCVIČŇAMI

Dňa 15.1.2019 sa uskutočnil futsalový turnaj o Pohár riaditeľa školy. Proti sebe sa postavili žiaci všetkých ročníkov a zamestnanci SOŠ polygrafickej. Týmto turnajom sme sa rozhodli rozlúčiť s telocvičňou na dlhšie obdobie, začína totiž druhá fáza rekonštrukcii.

Výstava Zlomyseľnosť v krajine zázrakov

Kde bolo, tam bolo, bola raz … Tak sa začína takmer každá rozprávka. Niektorá sa však môže začať celkom jednoducho – padáte do krajiny zázrakov za uponáhľaným králikom. Dvaja veselí a šikovní žiaci Natália Prelcová a Rado Šimončič svojim bábkarským umením poriadne precvičili bránice všetkých divákov. Alici, Zajacovi, Srdcovej kráľovnej či Mačke prepožičali hlasy Natália Tornócziová, Karin Kravcová a Erik Kubáni.  „Zakaždým, keď je pretrhnutá nitka a fantázia na dne vysychá, ako ten v púšti volám: ,,Ďalej zajtra!“ a ako on už temer nedýcham, no ,,Dnes je zajtra!“ veselo mi zvonia okovy, ktoré rád si ponechám.“ Touto krásnou básňou nás rozprávač preniesol do […]