Račianska 190, 835 26 Bratislava

Neuveríte, bolo to viac ako 40 rokov!

Jeden celý produktívny život zasvätený pedagogickej činnosti. Každý rok noví a noví žiaci. Všetko raz končí a treba sa rozlúčiť. My sme sa lúčili s pani Katarínou Orlíčkovou. Je smutné, keď niekto z pedagogického zboru odchádza. Lúčili sme sa aj s pani Mgr. Monikou Babušekovou. Po odučených rokoch a s ročným pôsobením na pozícii výchovného poradcu odchádza aj pani Mgr. Katarína Križanovičová. Ďakujeme Vám za všetko, čo ste pre túto školu urobili. VOĽNÉ pracovné miesta TU: http://goo.gl/wJK2N2

Halloween

Ráno bola škola zvláštne tichá. Všade po stenách boli povešané príšery. Možno to boli zabudnutí študenti, ktorí trávili noc v škole. No jasné! Na SOŠ polygrafickej oslavovali Halloween.   Deň začal ako každý iný, ale bol predsa len niečim výnimočný. Študenti boli divne poobliekaní a pomaľovaní. Program bol skvelý a zábavný. Pre študentov a učiteľov ho zorganizovali žiaci III.GMB a IV. GMM triedy. Ráno sa masky zaregistrovali a každý študent a učiteľ dostal hlasovací lístok. Masky sa prechádzali po chodbách a kto chcel, nechal sa odfotiť Máriou Ševčovičovou z IV.G, ktorá fotila na každom kroku. Po vyhodnotení súťaže o najlepšiu […]