Račianska 190, 835 26 Bratislava

UTEČENCI, MIGRANTI, AZYLANTI

Dňa 20.2.2019 v aule školy pracovníčky Migračného úradu MV SR spravili prednášku a následnú diskusiu na tému Utečenci, migranti, azylanti. Študenti si spravili konkrétnejšiu predstavu o tom, kto je migrant, kto sa pokladá za utečenca a aké podmienky musia splniť azylanti, aby mohli v našej krajine žiť. Získali prehľad, ako reálne vyzerá situácia príchodu utečencov a migrantov do EÚ a na Slovensko. V závere prednášky prednášajúca zdôraznila, že nejde o utečeneckú krízu, ako v mé diách často prezentujú, ale o migračnú. Veď v minulosti ľudia tiež odchádzali z domova, aby si našli lepšie životné podmienky. V diskusii na tému Máme mať strach z cudzincov? sa skonštatovalo, že mnohé názory podsúvajú ľuďom médiá a je dobré, […]

pisomne_maturity

MATURITA 2019 – TERMÍNY EČ A PFIČ MS 2019

TERMÍNY EČ A PFIČ MS 2019 Riadny termín EČ a PFIČ MS 12. marec 2019 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra 13. marec 2019 (streda) – anglický jazyk 14. marec 2019 (štvrtok) – matematika Náhradný termín EČ a PFIČ MS 9. až 12. apríla 2019   ČASOVÝ HARMONOGRAM 12.3.2019 – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 9.00 príchod žiakov do školy 9.25 – 9.45 rozsadenie žiakov 9.45 – 11.25 administrácia testov (100-minútový test obsahujúci 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou) 11.25 – 12.15 prestávka pre žiakov 12.45 – 13.00 výber témy žiakmi 13.00 – 15.30 administrácia slohu (súbor štyroch […]

Prednáška o AIDS

Rok 2018 bol  výnimočný tým, že Svetový deň boja proti AIDS oslavuje svoje 30. výročie. Každoročne sa nesie v znamení  iného hesla. Tým tohtoročným bolo: Poznaj svoj status. Cieľom bolo povzbudiť  každého človeka, aby sa dal preventívne vyšetriť. Žiaci 2. ročníka sa v rámci prevencie stretli počas decembra s MUDr. Miroslavom Kotekom z Gynkomedu s.r.o., ktorý im podal základné informácie o tomto zákernom a stále početnejšom ochorení. Študenti sa dozvedeli, čo je HIV a AIDS, spoznali  tri spôsoby prenosu HIV infekcie, ale aj štyri štádiá vývinu od HIV po AIDS a to, kto sa podľa štatistík nakazí najčastejšie. Zaujímavá bola informácia, že na liečbu spomenutého ochorenia sa […]

 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7736-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7739-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7742-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7749-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7613-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7662-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7667-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7698-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7716-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7754-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7757-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7772-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7776-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7787-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7808-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7822-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7848-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7851-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7866-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7905-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7914-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7799-1024x683.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7880-1024x683.jpg

ROZLÚČKA S TELOCVIČŇAMI

Dňa 15.1.2019 sa uskutočnil futsalový turnaj o Pohár riaditeľa školy. Proti sebe sa postavili žiaci všetkých ročníkov a zamestnanci SOŠ polygrafickej. Týmto turnajom sme sa rozhodli rozlúčiť s telocvičňou na dlhšie obdobie, začína totiž druhá fáza rekonštrukcii.

Čierna škvrna v našich dejinách – ŠTB

A j keď sa už na komunistický režim a ŠtB vo vtedajšom Československu pomaly zabúda, v stredu 05. 12. 2018 sme sa opäť na chvíľu vrátili do obdobia v rokoch 1948 – 1989. Mgr. Ľubomír Morbacher, PhD. , z Občianskeho združenia Living Memory nám v aule porozprával o vzniku, vývoji, štruktúrach a metódach represívneho nástroja ŠtB. Prednáška bola zameraná najmä na jej protizákonnú činnosť. Zaujímavosťou boli aj naskenované originálne dokumenty z tohto obdobia. Moc v rukách „nesprávnych“ ľudí a jej zneužívanie v spoločnosti je hotovou pohromou, s ktorou sa ťažko zápasí a vyrovnáva. Vidno, že brutálne metódy eštebákov majú na svedomí veľa zničených životov a dodnes sú nezmazateľnou čiernou škvrnou v dejinách slovenského […]

Mikuláš v TAJOVE

Takto to vidia dievčatá: Mikuláš nás vítal v Tajove V mrazivé mikulášske ráno sme spolu s pani Jakúbkovou a pánom Švorcom nasadli do autobusu a vydali sa na cestu do ďalekého Tajova a Banskej Bystrice. V Tajove sme obdivovali krásy domu Jozefa Gregora-Tajovského a nasávali informácie, aby sme boli dobre pripravení na maturitné testy. Dozvedeli sme sa veľa o jeho živote a dielach, ako aj o dielach jeho ženy a dcéry. Navštívili sme aj cintorín s jeho pomníkom a ručne vyrezávaným pomníkom jeho otca, ktorý je unikátny vďaka stromu s desiatimi vetvami, symbolizujúcimi Jozefa Gregora a jeho deviatich súrodencov. Po príchode do Banskej Bystrice sme si spravili prestávku vo vzdelávaní a načerpali sme energiu na vianočných […]

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

V utorok 27. 11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaže sa zúčastnilo 41 žiakov, ktorí mohli získať maximálne 50 bodov za jednotlivé úlohy. Žiaci 3. a 4. ročníka súťažili v kategórii A, žiaci 1. a 2. ročníka v kategórii B. Víťazky si prevzali ocenenie a postupujú do krajského kola. V tabuľkách uvádzame dosiahnuté výsledky a umiestnenie žiakov na prvých troch miestach: Kategória A Por. č. Meno a priezvisko Trieda Body 1. Lucia Chalková III. GMB 39 2. Mária Špačková III. GMA 38 3. Matej Gajdoš IV. GMB 36 Kategória B Por. č. Meno a priezvisko Trieda Body 1. Nina Uharčeková […]

Matej “Sajfa” Cifra na SOŠ polygrafickej

Učiť sa od niekoho, kto svoje vedomosti v praxi úspešne aplikuje už dlhé roky, je vraj pôžitok. Žiaci školy sa o tom mohli presvedčiť 11. Decembra 2018, kedy ku nám na návštevu prišiel moderátor, youtuber, influencer a známa osobnosť Matej “Sajfa” Cifra. Dával nám rady nielen do pracovného, ale aj osobného života. Sajfa nám taktiež poskytol príležitosť opýtať sa ho na čokoľvek, čo nám napadlo – niektorí pýtajúci zvolili serióznu, iní zas uvoľnenú a vtipnú cestu. Na akúkoľvek otázku však Sajfa dokázal odpovedať príbehom zo svojho života v rádiu a na sociálnych sieťach. Niečomu nás naučil a zároveň nás zabavil, no […]

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

Dlhoročnú tradíciu má na našej škole Olympiáda v anglickom jazyku. Keď už opadajú stromom listy a vonku zúri chladné a upršané počasie, zasadajú žiaci za stoly v školskej aule, aby zo seba vydali to najlepšie a ešte k tomu v anglickom jazyku. Test a následne ústna odpoveď dostatočne preveria nielen ich pripravenosť, ale aj motiváciu. Tento rok o prvenstvo súťažilo 27 študentov. Prvé miesto obsadil Andrej Cvik (IV. GMA), na druhom mieste sa umiestnil Šimon Jucha (III. G) a o tretie miesto sa zhodne delia Simona Kajanovičová (III. GMB) a Martin Klein (II. GMB). Maximálny počet bodov bol 66, najlepší získal 59 bodov. Víťazi boli odmenení vecnými cenami. Víťazovi blahoželáme a dúfame, že […]

Dobrovoľníctvo u nás a v zahraničí

Dňa 21.11.2018 v stredu sa v aule školy uskutočnila pre ubytovaných žiakov v ŠI SOŠP prednáška Dobrovoľníctvo u nás a v zahraničí. Ponúklo nám ju Bratislavské dobrovoľnícke centrum. Žiaci sa  dozvedeli, ako sa môžu zapájať  do aktivít pre ľudí, ktorí  to potrebujú a to  nielen v Bratislave, v jej okolí, ale i mimo SR. Pracovať môžu s deťmi, so seniormi, s ľuďmi so zdravotným postihnutím, v oblasti životného prostredia, na ochrane životného prostredia, v kultúre i v športe. Ubytovaní žiaciracionálne strávili svoje popoludnie. Je pekné, že sa našli  aj medzi nami takí, ktorí sú ochotní obetovať svoj čas pre iných a nezištne im […]