Račianska 190, 835 26 Bratislava

OKRESNÉ KOLO – VOLEJBAL DIEVČAT

Dňa 19. marca 2019 sa na palubovke Obchodnej akadémie na Račianskej ulici 107 odohralo okresné kolo vo volejbale dievčat. O postup do krajského kola súťažilo päť škôl, pričom postup malo zaručené iba víťazné družstvo z kvalifikačného okresného kola. Kľúč turnaja určil, že sa hralo systémom každý s každým. V praxi to znamenalo, že naše študentky odohrali štyri zápasy. Našim dievčatám sa, žiaľ, nepodarilo vyhrať ani jeden  zápas. Napriek tomu to boli veľmi tesné prehry, kedy o víťazstve v jednotlivých setoch rozhodovali, ako je to už dané vo volejbale, „dva body“. Jedno družstvo predsa len športovo vyčnievalo nad ostatnými,  a to družstvo Gymnázia na Českej ulici, ktoré […]

VÝBEROVÉ KONANIE – POZÍCIA: RIADITEĽ SOŠP

  Výberové konanie Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov   na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Strednej odbornej školy polygrafickej, Račianska 190, Bratislava.   Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky: – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: Časť VII. Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy a Časť VIII. Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy, – prvá atestácia v […]

Výdaj obeda 28.3.2019

Z dôvodu Dňa učiteľov budú dňa 28.3.2019 obedy vydávané iba v čase od 11:30 do 12:30. Ďakujeme za pochopenie

  • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/02/DSC0095-150x150.jpg
  • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/02/DSC0096-150x150.jpg
  • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/02/DSC0098-150x150.jpg
  • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/02/DSC0100-150x150.jpg
  • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/02/DSC0103-150x150.jpg
  • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/02/DSC0105-150x150.jpg
  • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/02/DSC0106-150x150.jpg
  • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2019/02/DSC0107-150x150.jpg

Nový priestor pre tvorbu – GALÉRIA OKO

Na našej škole vznikol, vďaka iniciatíve pána Martina Petríka – majstra odbornej výchovy a fotografa, ďalší priestor, kde môžu študenti prezentovať svoje práce. Kedykoľvek môže ktorýkoľvek študent so záujmom prezentovať svoju tvorbu, nakontaktovať priamo pána Petríka (petrik@polygraficka.sk) a dohodnúť si s ním spoluprácu a môžu tak vytvoriť ďalšiu inšpiratívnu výstavu. K výstavisku je jednoduchý prístup, nachádza sa v hale č. 3129. 22.2.2019 sa v Galérií OKO konala 1. vernisáž študentských prác študentov 1. ročníkov GMB a TMT. Práce vystavovali J. Škoda, K. Suchová, K. Bubenková, K. Nemčeková. Výstava vznikla ako reakcia na predošlú súťaž “Prázdninová fotografia” – týmto študentom však ušla a tak dostali novú […]

Vyhlásenie 2. kola fotografickej súťaže Envirospektrum

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje spolu s organizačným garantom – Slovenskou agentúrou životného prostredia 2. kolo národnej fotografickej súťaže pre deti a mládež Envirospektrum 2019. Súťažné práce na tému Zima verzus jar majú zachytávať metamorfózy prírody na prelome týchto ročných období. Postupne sa prebúdzajúca príroda má vplyv na všetko živé a ponúka nespočetné množstvo námetov na fotografovanie. Organizátori preto dúfajú, že opäť dostanú množstvo snímok, ktoré budú odrážať pohľad mladej generácie na prírodu a jej zmeny a budú zároveň inšpiráciou pre jej ochranu. Do súťaže sa môžu až do konca mája 2019 zapojiť žiaci základných a stredných škôl  na Slovensku, vo […]

pisomne_maturity

MATURITA 2019 – TERMÍNY EČ A PFIČ MS 2019

TERMÍNY EČ A PFIČ MS 2019 Riadny termín EČ a PFIČ MS 12. marec 2019 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra 13. marec 2019 (streda) – anglický jazyk 14. marec 2019 (štvrtok) – matematika Náhradný termín EČ a PFIČ MS 9. až 12. apríla 2019   ČASOVÝ HARMONOGRAM 12.3.2019 – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 9.00 príchod žiakov do školy 9.25 – 9.45 rozsadenie žiakov 9.45 – 11.25 administrácia testov (100-minútový test obsahujúci 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou) 11.25 – 12.15 prestávka pre žiakov 12.45 – 13.00 výber témy žiakmi 13.00 – 15.30 administrácia slohu (súbor štyroch […]

PRIJÍMACIE SKÚŠKY – INFORMÁCIE 2019

POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY TESTY na precvičovanie ku prijímačkám – KLIKNI SEM Ak máte záujem o individuálnu návštevu školy, neváhajte sa nám ozvať na naše kontakty. OZNÁMENIE   podmienok prijímacieho konania v zmysle § 65 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Týmto oznámením sa určujú kritéria na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky, prijatie uchádzačov na základe prijímacej skúšky ako aj ostatné podmienky prijatia na štúdium pre: 1. kolo prijímacieho konania, ktoré sa uskutoční v pondelok 13.5.2019 a vo štvrtok 16.5.2019.   Čl. I.Bodové hodnotenie uchádzačov Po kontrole a zaregistrovaní prihlášok na štúdium […]

Obvodné kolo v basketbale

Dňa 14. decembra sa naši mladí, nádejní polygrafi zúčastnili obvodného kola v basketbale, ako už býva tradíciou, na Osemročnom gymnáziu na Hubeného ulici.  Zloženie nášho družstva bolo: Ádám Jakab, Janis Azacis a Marko Hajla zo IV.G triedy, Peter Valo zo IV.GMB, Márk Kiss a Ondrej Zachar zo II.GMA, Radoslav Šimunčič z III.G a Šimon Olejár z I.GMA. Jednotlivé triedy si postupne preverili svoje basketbalové zručnosti a aj svoje kondičné schopnosti s rovesníkmi z troch škôl. V otváracom zápase celého turnaja a vo svojom prvom zápase naši chlapci nastúpili proti študentom z Gymnázia z Českej. Priebeh zápasu nasvedčoval, že zápas bude veľmi vyrovnaný, ale v závere sa našim polygrafom podarilo strhnúť víťazstvo na […]

V stolnom tenise sme úspešní

Dňa 14.11. 2018 sa naši žiaci a žiačky pod vedením RNDr. J. Čapka zúčastnili obvodného kola stredných škôl v stolnom tenise. Turnaj bol organizovaný v stolnotenisovej hale Černockého 6 v Bratislave pod záštitou predsedu BSK. Dosiahnuté výsledky a športové výkony oboch družstiev boli na vysokej úrovni. Z celkového počtu sedem družstiev chlapcov sa naša zostava Peter Valo, Samuel Horváth, Július Szabadoš a Leo Opavský umiestnila na druhom mieste, keď vo finále podľahli reprezentantom v stolnom tenise z Gymnázia na Hubeného. Družstvo dievčat sa umiestnilo z piatich družstiev na druhom mieste, a to v zostave: Sabrina a Sandra Horvat, Simona Švorcová a Ivana Halabrin. Vo finále podľahli družstvu dievčat z Gymnázia na Českej ulici. Za výbornú reprezentáciu […]

OKRESNÉ KOLO VO FLORBALE DIEVČAT

Dňa 25.októbra 2018 sa uskutočnilo okresné kolo vo florbale žiačok stredných škôl. V tejto súťaži mala zastúpenie aj naša škola. Mladé polygrafky si svoje florbalové zručnosti otestovali v troch stretnutiach. V prvom zápase nastúpili naše študentky proti študentkám zo SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, v druhom zápase proti OA Račianska a posledný zápas zohrali s neskoršími víťazkami – dievčatami z Gymnázia na Českej. Hoci dievčatá urputne bojovali, nakoniec obsadili čestné štvrté miesto. Za predvedené výkony a reprezentáciu školy našim florbaliskám ďakujeme.