Tvoja šanca – TLAČIAR a KNIHÁR

Dňa 8. a 9. novembra 2019 sa v Litomyšli konalo zasadnutie Zväzu polygrafie na Slovensku a Svazu polygrafických podnikatelu Českej republiky. Spoločné rokovanie zamestnávateľov konštatovalo nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce, a to konkrétne na pozícii operátor ofsetovej tlače a operátor knihárskych technológií. Žiaci majú možnosť vstúpiť do systému duálneho vzdelávania a […]

 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/11/11b-150x150.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/11/10b-150x150.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/11/9b-150x150.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/11/9a-150x150.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/11/8a-150x150.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/11/7b-150x150.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/11/6b-150x150.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/11/6a-150x150.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/11/5b-150x150.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/11/4b-150x150.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/11/3b-150x150.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/11/2a-150x150.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/11/1b-150x150.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/11/1a-150x150.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/11/0a-150x150.jpg

Kurz na ochranu života a zdravia pre 3. ročník, účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník

V turnusoch 5.9.2018 – 7.9.2017 a 11.9.2018 – 13.9.2018 sa študenti 3. ročníka zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia. Bol rozdelený do troch dní a žiaci počas neho absolvovali túry na Kolibu, Železnú studienku a Peknú cestu. Získali nové informácie z oblasti zdravotníctva so zameraním na prvú pomoc v rôznych situáciách, s ktorými […]

Návšteva veľtrhu vysokých škôl AKADÉMIA & VAPAC

V utorok 9.10.2018 sa vybraní žiaci štvrtých tried zúčastnili 22. veľtrhu vysokých škôl AKADÉMIA & VAPAC, ktorý sa konal v Národnom tenisovom centre. Výstavy sa zúčastnilo množstvo vysokých škôl zo Slovenska aj zo zahraničia. Študenti mali možnosť spýtať sa zástupcov VŠ na podmienky prijatia na štúdium aj na možnosti uplatnenia na trhu […]

 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6816-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6813-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6807-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6802-300x200.jpg

ZENIT – školské kolo súťaže

Študenti sa dňa 17.10.2018 účastnili školského kola Zenit v kategóriách WebDeveloper a Grafik. Výsledné práce  bude hodnotiť zložená komisia. Víťaz postúpi do krajského kola, kde sa bude uchádzať o ďalší postup. Súťažiacim držíme palce.  

 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6589-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6594-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6597-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6610-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6609-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6606-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6603-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6600-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6612-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6613-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6618-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6619-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6622-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6643-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6640-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6639-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6632-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6625-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6646-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6652-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6657-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6666-300x200.jpg
 • https://polygraficka.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_6670-300x200.jpg

Dni župných škôl

Bratislavský samosprávny kraj tentokrát organizoval Dni župných škôl aj mimo Bratislavy, mohlo sa na nich tak zúčastniť omnoho viac ľudí. Naša škola bola pri tom. Výstav stredných škôl sa zúčastnila vo všetkých mestách v samosprávnom kraji, kde sa akcia konala – v Bratislave, v Pezinku, v Senci a zúčastní sa […]

Otvorenie školského roka

Otvorenie školského roka sa pre žiakov I. ročníka každoročne koná v školskej jedálni. Žiakom sú predstavení triedni učitelia a majstri odbornej výchovy. Prváci sú oboznámení s organizáciou vyučovania, možnosťou stravovania v školskej jedálni a informáciami spojenými so štúdiom na našej škole.