Račianska 190, 835 26 Bratislava

Čierna škvrna v našich dejinách – ŠTB

A j keď sa už na komunistický režim a ŠtB vo vtedajšom Československu pomaly zabúda, v stredu 05. 12. 2018 sme sa opäť na chvíľu vrátili do obdobia v rokoch 1948 – 1989. Mgr. Ľubomír Morbacher, PhD. , z Občianskeho združenia Living Memory nám v aule porozprával o vzniku, vývoji, štruktúrach a metódach represívneho nástroja ŠtB. Prednáška bola zameraná najmä na jej protizákonnú činnosť. Zaujímavosťou boli aj naskenované originálne dokumenty z tohto obdobia. Moc v rukách „nesprávnych“ ľudí a jej zneužívanie v spoločnosti je hotovou pohromou, s ktorou sa ťažko zápasí a vyrovnáva. Vidno, že brutálne metódy eštebákov majú na svedomí veľa zničených životov a dodnes sú nezmazateľnou čiernou škvrnou v dejinách slovenského a českého národa. Nehumánne praktiky ako sústavné sledovanie, odpočúvanie, vytváranie falošných dôkazov a následných obvinení, kruté výsluchy, niekoľkohodinové, ba i viacdňové týranie, prípadne i smrť spôsobená ťažkým zranením boli bežnou pracovnou metódou tohto nebezpečného komunistického útvaru. Niektorým spomínaným praktikám sa, žiaľ, nevyhli ani významní spisovatelia, ktorí ostro kritizovali KSČ a komunistický režim.

PK SJ