2 % z daní

Vaše 2% z dane použijeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov našej školy.

POSTUP AKO DAROVAŤ 2%

1. FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY:
Vpísaním našich údajov do daňového priznania za rok 2018

Naše údaje:
Zväz polygrafie na Slovensku
občianske združenie
Račianska 190, 831 06 Bratislava
IČO: 30844347
SID – nechávate prázdne
Zväz polygrafie na Slovensku tieto finančné prostriedky refunduje našej škole na základe predložených dokladov o poskytnutí 2 % z daní. (Kópiu Vyhlásenie o poukázaní sumy 2 % doručte na sekretariát školy)

2. ZAMESTNANCI
Do 15. 2. 2019: vyžiadajte si od vášho zamestnávateľa ročné zúčtovanie a Potvrdenie o zaplatení dane
Do 30. 4. 2019: vyplňte Vyhlásenie (už s našimi údajmi ho nájdete hore na tejto stránke) a pošlite na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

  • ŽIADNE INÉ ÚDAJE, ANI ČÍSLO NÁŠHO ÚČTU NEPOTREBUJETE
  • VYPLNENÉ TLAČIVÁ POŠLITE NA DAŇOVÝ ÚRAD V MIESTE VÁŠHO BYDLISKA
  • KÓPIU VYHLÁSENIA DORUĆTE NA SEKRETARIÁT NAŠEJ ŠKOLY

ĎAKUJEME!

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2019
Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby v roku 2019
Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov
Vyhlásenie