Račianska 190, 835 26 Bratislava

Dobrovoľníctvo u nás a v zahraničí

Dňa 21.11.2018 v stredu sa v aule školy uskutočnila pre ubytovaných žiakov v ŠI SOŠP prednáška Dobrovoľníctvo u nás a v zahraničí. Ponúklo nám ju Bratislavské dobrovoľnícke centrum.
Žiaci sa  dozvedeli, ako sa môžu zapájať  do aktivít pre ľudí, ktorí  to potrebujú a to  nielen v Bratislave, v jej okolí, ale i mimo SR. Pracovať môžu s deťmi, so seniormi, s ľuďmi so zdravotným postihnutím, v oblasti životného prostredia, na ochrane životného prostredia, v kultúre i v športe. Ubytovaní žiaciracionálne strávili svoje popoludnie. Je pekné, že sa našli  aj medzi nami takí, ktorí sú ochotní obetovať svoj čas pre iných a nezištne im pomáhať.