Račianska 190, 835 26 Bratislava

DOKLASIFIKÁCIA – AUGUST

Predmet: Matematika, Fyzika, Chémia
Skúšobná komisia
Predseda: Mgr. Mularčíková
Členovia: Mgr. Koteková
RNDr. Čapek

Termín: 22. 8. 2019 o 8.00 hod. v učebni č. 005
Termín: 23. 8. 2019 o 8.00 hod. v učebni č. 005

……………………………………………………………………………………………………..

Predmet: Občianska náuka
Skúšobná komisia
Predseda: RNDr. Čapek
Členovia: Mgr. Hudec
Mgr. Pistlová, PhD.

Termín: 23. 8. 2019 o 9.00 hod. v učebni č. 004


……………………………………………………………………………………………………..

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Seminár zo slovenského jazyka
Skúšobná komisia
Predseda: PaedDr. Petrovičová
Členovia: Mgr. Jakúbková
Mgr. Švorc

Termín: 22. 8. 2019 o 8.00 hod. v učebni č. 109……………………………………………………………………………………………………..

Predmet: Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku
Skúšobná komisia
Predseda: Ing. Marušincová
Členovia: Mgr. Prívozníková
Mgr. Belická

Termín: 22. 8. 2019 o 8.00 hod. v učebni č. 105
Termín: 23. 8. 2019 o 9.00 hod. v učebni č. 105……………………………………………………………………………………………………..

Predmet: Polygrafia a média, Reprodukcia obrazu, Polygrafické materiály, Elektronická montáž, Spracovanie textu, Montáž
Skúšobná komisia
Predseda: Ing. Földesová
Členovia: Ing. Mularčíková
Mgr. Šofránková
Ing. Kovácsová

Termín: 23. 8. 2019 o 8.00 hod. v učebni č. 216
Termín: 30. 8. 2019 o 9.00 hod. v učebni č. 118……………………………………………………………………………………………………..

Predmet: Aplikovaná výpočtová technika, Informatika, Spracovanie grafiky
Skúšobná komisia
Predseda: Ing. Fialová
Členovia: Ing. Chudá
Ing. Földesová

Termín: 27. 8. 2019 o 8.00 hod. v učebni č. 104……………………………………………………………………………………………………..


Predmet: Aplikovaná výpočtová technika, Spracovanie sekvencií, Grafický dizajn, Grafika tlačovín, Reprodukcia obrazu a textu
Skúšobná komisia
Predseda: Mgr. Šofránková
Členovia: Ing. Kovácsová
Mgr.art. Molnárová
Ing. Judita Földesová

Termín: 22. 8. 2019 o 8.00 hod. v učebni č. 222……………………………………………………………………………………………………..

Predmet: Odborný výcvik
Termín: 21. 8. 2019 o 8.00 hod.