Račianska 190, 835 26 Bratislava

Fúzia s Fusion Rača

V stredu a vo štvrtok 6. a 7. marca 2019 mali žiaci prvého a druhého ročníka príležitosť precvičiť si svoju angličtinu v interakcii s „rodenými hovoriacimi“ zo Spojených štátov amerických. Ginny, Marissa, Lauren spolu s Davidom a s p. Lesanom prišli do našej školy, aby spropagovali kumunitný projekt Fusion Rača, na ktorom participujú. Zároveň pozvali našich žiakov, aby zavítali na ich stretnutia, ktoré sa konajú každú stredu o 17.00 hod. v komunitnom centre v Rači.

Keďže chceli spoznať slovenskú mládež, prijali pozvanie porozprávať sa a dozvedieť sa viac o radostiach a strastiach stredoškolákov. Na hodinách, ktoré boli zamerané na komunikáciu, sa žiaci prostredníctvom projektového vyučovania dozvedeli od svojich spolužiakov, ako vidia svoju budúcnosť, ako sa cítia, aké majú preferencie a záľuby a rozšírili si slovnú zásobu z oblasti prídavných mien. Pre mnohých to bolo vôbec po prvýkrát, kedy mali možnosť rozprávať sa s rodenými Američanmi.
Veľa sa smialo, rozprávalo a dobrú náladu, ktorá panovala na týchto 9

vyučovacích hodinách, by sme v budúcnosti ešte radi mnohokrát zopakovali.

Mgr. Katarína Prívozníková
predseda PK CUJ