Kalendár udalostí


September
Tlačia sa školské tlačoviny:
– minidiár
– kalendár
– DIPLOM
Športový týždeň

Október
Imatrikulácia prvákov
Živé čítanie
Deň výchovných poradcov
Súťaž grafikov

November
Mesiac fotografie – vyhodnotenie fotografickej súťaže Prázdninová fotografia
Grafická tvorba – jednotný školský grafický design
Cyklická prezentácia prác

December
Tematický jazykový výlet – Viedeň
Športový týždeň
Školská akcia Mikuláš

Január
Kultúrne múzy – Školské divadlo
Cyklická prezentácia prác

Február
Školské kolo olympiády
Športový týždeň – lyžiarsky výcvikový kurz

Marec:
Ateliérová fotografia – Workshop
Cyklická prezentácia prác

Apríl:
Grafické techniky – Workshop
Súťaž grafikov, Olomouc
Odborná stáž – Praha
Mladý tvorca – Nitra

Máj:
Zdokonaľovanie vo využívaní grafických programoch
Živé čítanie
Športový týždeň
Cyklická prezentácia prác
Grafické techniky – Workshop

Jún:
Tematické exkurzie
Športový týždeň
Škola – druhý domov

Júl/August
Odborné vzdelávanie
Tematické exkurzie