Račianska 190, 835 26 Bratislava

Kde sa zamestnať?

Tlačiarne:
NEOGRAFIA
PMP – tlačiareň
NIKARA
Tlačiarne BB
Slovenská Grafia

Vydavateľstvá:
Spoločnosť 7 Plus
Slovenské pedagogické nakladateľstvo –Mladé letá
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
VELDAN
Wolters Kluver

Repro štúdiá:
Alica Dórová – ALDO
BERIX
FO ART
Purgina

Reklamné agentúry:
BBDO
Wiktor Leo Burnett
MADNESS
A21
TRIAD
DIGITASK
MONARCH, komunikačná agentúra

Dodávatelia spotrebných materiálov:
Antalis
Europapier Slovensko
FUJI FILM
SCP PAPIER
KOHIPRES

Dodávatelia technológií:
Koenig & Bauer Group
Heidelberg
M&P
Grafitec

Produkčné spoločnosti:
Leopard Production
1. produkčná s. r. o

Viac info na: Kde sa zamestnať?