Račianska 190, 835 26 Bratislava

Letná prázdninová fotografia

Žiaci SOŠ polygrafickej sa majú možnosť účastniť rôznych súťaží. Jednou zo súťaží je aj PRÁZDNINOVÁ FOTOGRAFIA. Fotografie vždy posudzuje odborná komisia, ktorá hodnotí tvorivý výkon podľa stanovených kritérií.

Tento rok sa do Letnej prázdninovej fotografie zapojilo celkom 17 žiakov. Súťaživosť žiakov napomáha ich napredovaniu. Ocenené boli 3 fotografie.

Prinášame vám fotografie, z ktorých možno zopár nájdete neskôr aj v propagačných materiáloch školy. Tešíme sa, že v škole máme žiakov, ktorí si nenechávajú uchádzať príležitosti a makajú na svojom portfóliu prác.