MATURITNÁ SKÚŠKA – MIMORIADNY TERMÍN

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v mimoriadnom termíne sa bude konať vo štvrtok 13. 02. 2020 od 08.00 hod. Jednotlivým žiakom budú poslané časové harmonogramy. Žiaci sú povinní prísť polhodinu pred začiatkom skúšky a priniesť si platný občiansky preukaz.