Maturitná skúška z anglického jazyka 2020 (jazyková úroveň B2)

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky z predmetu anglický jazyk na jazykovej úrovni B2 sa bude konať v riadnom termíne v pondelok 25. mája 2020 od 08.00 hod. v učebni č. 109. Žiakom, ktorí sa zúčastnia na skúške, budú poslané časové harmonogramy. Povinnosťou každého žiaka je prísť hodinu pred začiatkom skúšky, priniesť si platný občiansky preukaz, ochranné rúško a vlastné písacie potreby. Pred začiatkom skúšky sa bude každému žiakovi merať telesná teplota. Osoby s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, s klinickými príznakmi COVID 19 a takisto aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam budú zo skúšky vylúčené.