Račianska 190, 835 26 Bratislava

Maturitná skúška z Anglického jazyka – jazyková úroveň B2

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky z Anglického jazyka na jazykovej úrovni B2 sa bude konať prezenčne v pondelok 7. júna 2021v utorok  8. júna 2021 od 8.00 hod. v učebni č. 123. Jednotlivým žiakom budú poslané pokyny a časové harmonogramy mailom a aj na EduPage.