Račianska 190, 835 26 Bratislava

Medzinárodný certifikát

Medzinárodný certifikát je celosvetovo akceptovaný. IES doteraz vydala viac ako 51.000 medzinárodných certifikátov, ktoré ich majitelia uplatnili nielen v európskych krajinách, ale aj v USA, Kanade, Austrálii, Afrike a Ázii.
O medzinárodný certifikát IES môžu požiadať absolventi certifikovaných vzdelávacích subjektov, ktorým je aj Stredná odborná škola polygrafická. Certifikát je štandardne vydávaný v anglickom a úradnom jazyku. K dispozícii môžu byť aj oficiálne preklady do ďalších jazykov. Každému absolventovi sú certifikáty odovzdané v zložke s identifikačnými údajmi IES.
Cieľom projektu Certificate je zjednotiť kritéria pri popisovaní jednotlivých vzdelávacích subjektov a ich vzdelávacích aktivít. IES certifikuje vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie programy. Jednotným výstupom certifikácie sú medzinárodne zrovnateľné certifikáty, ktoré jasne a zreteľne deklarujú, čo a kde študent absolvoval, v akom rozsahu a na akej úrovni bolo lektorské zaistenie konkrétneho vzdelávacieho programu. IES prostredníctvom medzinárodných certifikátov popisuje aktuálnu úroveň vzdelávacieho subjektu a jeho produktov.

ies