Račianska 190, 835 26 Bratislava

NÁSTUP DO ŠKOLY – BEZINFEKČNOSŤ

Vážení rodičia, milí žiaci,

vzhľadom na plánovaný návrat žiakov do škôl sú žiaci povinní pri nástupe odovzdať prehlásenie o bezinfekčnosti. Dané tlačivá uvádzame v prílohe v niekoľkých varniatoch.

  • v prípade plnoletého žiaka odovzdáva žiak tlačivo – Vyhlásenie plnoletého žiaka
  • v prípade neplnoletého žiaka žiak odovzdáva tlačivo – Vyhlásenie zákonného zástupcu

Žiaci odovzdávajú tlačivo v deň pri nástupe do školy / školský internát.

Zároveň budeme postupne prechádzať na elektronické odovzdanie žiadostí prostredníctvom edupage-u. Skontrolujte si prosím prístup k žiackym aj rodičovským kontám do stredy 12.5.2021. V prípade problémov kontaktuje p. Duckého – ducky@polygraficka.sk.

Za pochopenie ďakujeme.