Račianska 190, 835 26 Bratislava

Nový priestor pre tvorbu – GALÉRIA OKO

Na našej škole vznikol, vďaka iniciatíve pána Martina Petríka – majstra odbornej výchovy a fotografa, ďalší priestor, kde môžu študenti prezentovať svoje práce. Kedykoľvek môže ktorýkoľvek študent so záujmom prezentovať svoju tvorbu, nakontaktovať priamo pána Petríka (petrik@polygraficka.sk) a dohodnúť si s ním spoluprácu a môžu tak vytvoriť ďalšiu inšpiratívnu výstavu. K výstavisku je jednoduchý prístup, nachádza sa v hale č. 3129.

22.2.2019 sa v Galérií OKO konala 1. vernisáž študentských prác študentov 1. ročníkov GMB a TMT. Práce vystavovali J. Škoda, K. Suchová, K. Bubenková, K. Nemčeková. Výstava vznikla ako reakcia na predošlú súťaž “Prázdninová fotografia” – týmto študentom však ušla a tak dostali novú možnosť predstaviť nám svoju tvorbu.

MOV Martin Petrík vedie na Strednej odbornej škole polygrafickej fotografický krúžok. Študenti s nadšením pre fotografiu sa tak môžu dozvedieť viac o teórií obrazu, psychológií obrazu a sociologický dopad fotografie na okolie a verejnosť.

Čokoľvek výtvarné a kreatívne vyjadrujúce pocity a nálady študentov nájdete práve v Galérií OKO, preto ju neváhajte navštíviť a pýtať sa po nej.

V prípade záujmu o fotografický krúžok, kontaktujte p. Petríka.

FOTO: MOV Martin Petrík