Račianska 190, 835 26 Bratislava

Odovzdávanie učebníc a kľúčov od šatňových skriniek – 1., 2. a 3. ročník

Odovzdávanie učebníc a kľúčov od šatňových skriniek triednym učiteľom bude prebiehať nasledovne:

23. 6. 2020 (utorok)

Ing. Boris Kuruc,  I. GMA, učebňa 001
Mgr. Henrieta Jakúbková, I. GMB, učebňa 008
Ing. Boris Kuruc,  I. G, učebňa 001
Mgr. Michal Hudec, I. TMT, učebňa 008

25. 6. 2020 (štvrtok)

Mgr. Erika Belická, II. GMA, učebňa 001
Ing. Monika Kovácsová, II.GMB, učebňa 008
Mgr. Gabriela Koteková, II. G, učebňa 001
Mgr. Ľubica Pistlová, PhD., II. TMT, učebňa 008

26. 6. 2020 (piatok)

Ing. Eva Fialová, III. GMA, učebňa 001
Mgr. art. Barbora Molnárová, III. GMB, učebňa 008
Ing. Mária Mularčíková, III. G, učebňa 001
Mgr. Michal Hudec, III. TMT, učebňa 008

Šatňové skrinky žiaci povinne vypracú pred letnými prázdninami. Obidva kľúče musia byť na jednom krúžku, prípadne spinke, označené číslom šatňovej skrinky. Na označenie sa môžu použiť lepky alebo fixka určená na popisovanie CD. Kľúče môžu byť zabalené aj v papieriku, ktorý treba takisto označiť číslom šatňovej skrinky.

Ak žiak stratil kľúče, zaplatí 4,50 € (šatňový box – 1,70 €, šatňová skrinka – 2,80 €).

Ak žiak neodovzdá niektorú z učebníc, ktoré prevzal na začiatku školského roka, musí ju takisto zaplatiť.

Triedni učitelia pošlú žiakom harmonogramy odovzdávania učebníc a kľúčov od šatňových skriniek mailom.

Pri vstupe do budovy školy si treba vydezinfikovať ruky. Žiakom bez ochranného rúška, s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, s klinickými príznakmi COVID 19 a takisto aj žiakom, ktorí majú dodržiavať karanténne opatrenia, nebude umožnený vstup do budovy.