Račianska 190, 835 26 Bratislava

Odovzdávanie vysvedčení – 4. ročník

10. 6. 2021 (štvrtok) o 8.30 hod.:

Ing. Mularčíková,  IV. G – učebňa 001

Ing. Fialová, IV. GMA – učebňa 205

10. 6. 2021 (štvrtok) o 9.45 hod.:

Mgr. art. Molnárová, IV. GMB – učebňa 205

Mgr. Hudec,  IV.TMT – učebňa 123

Žiakom sa pri vstupe meria telesná teplota a musia mať ochranné rúška.