OKRESNÉ KOLO VO FLORBALE DIEVČAT

Dňa 25.októbra 2018 sa uskutočnilo okresné kolo vo florbale žiačok stredných škôl. V tejto súťaži mala zastúpenie aj naša škola.

Mladé polygrafky si svoje florbalové zručnosti otestovali v troch stretnutiach. V prvom zápase nastúpili naše študentky proti študentkám zo SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, v druhom zápase proti OA Račianska a posledný zápas zohrali s neskoršími víťazkami – dievčatami z Gymnázia na Českej. Hoci dievčatá urputne bojovali, nakoniec obsadili čestné štvrté miesto.

Za predvedené výkony a reprezentáciu školy našim florbaliskám ďakujeme.