Račianska 190, 835 26 Bratislava

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

Dlhoročnú tradíciu má na našej škole Olympiáda v anglickom jazyku. Keď už opadajú stromom listy a vonku zúri chladné a upršané počasie, zasadajú žiaci za stoly v školskej aule, aby zo seba vydali to najlepšie a ešte k tomu v anglickom jazyku. Test a následne ústna odpoveď dostatočne preveria nielen ich pripravenosť, ale aj motiváciu.

Tento rok o prvenstvo súťažilo 27 študentov. Prvé miesto obsadil Andrej Cvik (IV. GMA), na druhom mieste sa umiestnil Šimon Jucha (III. G) a o tretie miesto sa zhodne delia Simona Kajanovičová (III. GMB) a Martin Klein (II. GMB). Maximálny počet bodov bol 66, najlepší získal 59 bodov. Víťazi boli odmenení vecnými cenami.

Víťazovi blahoželáme a dúfame, že sa mu podarí umiestniť sa aj vo vyššom kole tejto súťaže.

PK CUJ