Račianska 190, 835 26 Bratislava

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

V utorok 27. 11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Súťaže sa zúčastnilo 41 žiakov, ktorí mohli získať maximálne 50 bodov za jednotlivé úlohy. Žiaci 3. a 4. ročníka súťažili v kategórii A, žiaci 1. a 2. ročníka v kategórii B. Víťazky si prevzali ocenenie a postupujú do krajského kola.

V tabuľkách uvádzame dosiahnuté výsledky a umiestnenie žiakov na prvých troch miestach:

Kategória A

Por. č.

Meno a priezvisko

Trieda

Body

1.

Lucia Chalková

III. GMB

39

2.

Mária Špačková

III. GMA

38

3.

Matej Gajdoš

IV. GMB

36

Kategória B

Por. č.

Meno a priezvisko

Trieda

Body

1.

Nina Uharčeková

I. TMT

42

2.

Nina Tessedíková

I. G

37

3.

Michal Varga

II. GMB

34

Mgr. Martin Švorc

predseda PK SJL