Račianska 190, 835 26 Bratislava

Ottmar Mergenthaler

Pôvodom nemecký prisťahovalec do Ameriky, vyučený hodinár, ktorý skonštruoval prvý funkčný sádzací stroj pod názvom Blower. V roku 1886 bol stroj postavený v tlačiarni New York Tribune a prvýkrát sa na ňom sádzali noviny. Celý systém je známy pod pojmom linotype.