OTVORENIE ŠK. ROKU – organizácia

Otvorenie školského roku pre žiakov I. ročníka sa bude konať 6. 9. 2021 o 8.00 hod pred vchodom do budovy školy. Súčasťou otvorenia školského roku bude aj rozdelenie do jednotlivých tried. Otvorenie školského roku ostatných tried sa uskutoční priamo v triedach.

Po otvorení školského roka sa žiaci premiestnia do tried.

Trieda Triedny učiteľ Učebňa
I.GMA Ing. Fialová 205
I.GMB Mgr. art. Molnárová 004
I.TMT Mgr. Hudec 104
I.G Ing. Kovácsová 118
II.GMA Mgr. Prívozníková 101
II.GMB Mgr. Rebrová 008
II.TM Mgr. art. Jankovičová 114
II.G Mgr. art. Molnárová 216
III.GMA Mgr. Hudec 201
III.GMB Mgr. Jakúbková 109
III.TMT Mgr. Boledovičová 005
III.G Ing. Mularčíková 204
IV.GMA Mgr. Pistlová, PhD. 117
IV.GMB Ing. Kovácsová 208
IV.TMT Mgr. Pistlová, PhD. 222
IV.G Mgr Koteková 001

Zoznamy žiakov zadelených do jednotlivých tried budú zverejnené vo vestibule budovy TV. Vyučovanie v I. polroku 2021/2022 začína párnym týždňom. Dňa 6.9.2021 sa vyučovanie začína triednickými hodinami, prípadne podľa rozpisu, 3. a 4. vyučovacia hodina bude podľa náhradného rozvrhu. Triedy II.GMA, III.GMB, III.TMT, IV.GMA si prevezmú učebnice.
Zvyšné triedy si učebnice prevezmú v priebehu týždňa.

Organizácia otvorenia šk. roku 2021