Otvorenie školského roku 2018/2019 dňa 3. 9.2018

Otvorenie školského roku pre žiakov I. ročníka sa bude konať o 8.15 hod v školskej jedálni. Nástup žiakov do jedálne je o 8.05 hod. Súčasťou otvorenia školského roku bude aj rozdelenie do jednotlivých tried. Otvorenie školského roku ostatných tried sa uskutoční priamo v triedach.

Triedni učitelia I. ročníkov, koordinátor PSPJ, výchovná poradkyňa a majstri odbornej výchovy vyučujúci v I. ročníkoch nastúpia o 8.10 hod do školskej jedálne na otvorenie školského roku a rozdelenie žiakov do tried. Po otvorení školského roka sa žiaci premiestnia do tried.

Ukončenie otvorenia školského roku v triedach je podľa údajov v tabuľke.

Trieda

Triedny učiteľ

Učebňa

Čas

I.GMA

Mgr. Belická

008

8.00 – 10.30

I.GMB

Ing. Kovácsová

123

8.00 – 10.30

I.TMT

Mgr. Pistlová, PhD.

101

8.00 – 10.30

I.G

Mgr. Šofránková

114

8.00 – 10.30

II.GMA

RNDr. Čapek (zastúpi)

109

9.00 – 10.30

II.GMB

Mgr. art. Molnárová

204

9.00 – 10.30

II.TMT

Mgr. Hudec

004

9.00 – 10.30

II.G

Ing. Mularčíková

201

9.00 – 10.30

III.GMA

Mgr. Prívozníková

005

9.00 – 10.30

III.GMB

Mgr. Švorc

117

9.00 – 10.30

III.TMT

Mgr. Koteková

105

9.00 – 10.30

III.G

Ing. Földesová (zastúpi)

001

9.00 – 10.30

IV.GMA

Ing. Kuruc

216

9.00 – 10.30

IV.GMB

Ing. Fialová

205

9.00 – 10.30

IV.GMT

Ing. Chudá (zastúpi)

104

9.00 – 10.30

IV.G

Mgr. Jakúbková (zastúpi)

106

9.00 – 10.30

Zoznamy žiakov zadelených do jednotlivých tried budú zverejnené vo vestibule budovy TV.

Vyučovanie v I. polroku 2018/2019 začína párnym týždňom.