Račianska 190, 835 26 Bratislava

Otvorenie školského roku 2019/2020 dňa 2. 9. 2019

Otvorenie školského roku pre žiakov I. ročníka sa bude konať o 8.15 hod v školskej jedálni. Nástup žiakov do jedálne je o 8.05 hod. Súčasťou otvorenia školského roku bude aj rozdelenie do jednotlivých tried.               

Otvorenie školského roku ostatných tried sa uskutoční priamo v triedach.

Triedni učitelia I. ročníkov, koordinátor PSPJ, výchovná poradkyňa a majstri odbornej výchovy vyučujúci v I. ročníkoch nastúpia o 8.10 hod do školskej jedálne na otvorenie školského roku a rozdelenie žiakov do tried. Po otvorení školského roka sa žiaci premiestnia do tried.

Ukončenie otvorenia školského roku v triedach je podľa údajov v tabuľke.

Trieda Triedny učiteľ Učebňa Čas
I.GMA Ing. Chudá (zastúpi) 201 8.15 – 10.30
I.GMB Mgr. Švorcová 008 8.15 – 10.30
I.TMT Mgr. Hudec 101 8.15 – 10.30
I.G Ing. Kuruc 204 8.15 – 10.30
II.GMA Mgr. Belická 208 9.00 – 10.30
II.GMB Ing. Kovácsová 118 9.00 – 10.30
II.TMT PaedDr. Petrovičová 004 9.00 – 10.30
II.G Ing. Marušincová (zastúpi) 216 9.00 – 10.30
III.GMA Ing. Fialová 205 9.00 – 10.30
III.GMB Mgr. art. Molnárová 222 9.00 – 10.30
III.TMT RNDr. Čapek (zastúpi) 105 9.00 – 10.30
III.G Ing. Mularčíková 114 9.00 – 10.30
IV.GMA Mgr. Prívozníková 005 9.00 – 10.30
IV.GMB Mgr. Švorc 117 9.00 – 10.30
IV.TMT Mgr. Koteková 123 9.00 – 10.30
IV.G Ing. Földesová (zastúpi) 001 9.00 – 10.30

Zoznamy žiakov zadelených do jednotlivých tried budú zverejnené vo vestibule budovy TV.

Vyučovanie v I. polroku 2019/2020 začína párnym týždňom.