Otvorenie školského roku 2020/2021 dňa 2. 9. 2020

Otvorenie školského roku pre žiakov I. ročníka sa bude konať o 8.30 hod v školskej jedálni. Nástup žiakov k vypísaniu tlačiva o bezinfekčnosti je o 8.00 hod. na vrátnici ŠI. Súčasťou otvorenia školského roku bude aj rozdelenie do jednotlivých tried.

Otvorenie školského roku ostatných tried sa uskutoční priamo v triedach.
Ukončenie otvorenia školského roku v triedach je podľa údajov v tabuľke.

Žiaci ubytovaní na ŠI nastupujú do školy 7.9.2020 (pondelok).

Trieda Triedny učiteľ Učebňa Čas
I.GMA Mgr. Prívozníková 101 8.30 – 10.00
I.GMB Mgr. Rebrová 008 8.30 – 10.00
I.TMT Mgr. art. Jankovičová 005 8.30 – 10.00
I.G Mgr. art. Molnárová 222 8.30 – 10.00
II.GMA Mgr. Hudec 208 8.00 – 9.30
II.GMB Mgr. Jakúbková 201 8.00 – 9.30
II.TMT Mgr. Boledovičová 004 8.00 – 9.30
II.G Ing. Kuruc 204 8.00 – 9.30
III.GMA Mgr. Belická 208 10.00 – 11.30
III.GMB Ing. Kovácsová 123 10.00 – 11.30
III.TMT Mgr. Pistlová, PhD. 005 10.00 – 11.30
III.G Mgr Koteková 008 10.00 – 11.30
IV.GMA Ing. Fialová 205 10.00 – 11.30
IV.GMB Mgr. art. Molnárová 204 10.00 – 11.30
IV.TMT Mgr. Hudec 004 10.00 – 11.30
IV.G Ing. Mularčíková 001 10.00 – 11.30

Zoznamy žiakov zadelených do jednotlivých tried budú zverejnené vo vestibule budovy TV.

Vyučovanie v I. polroku 2020/2021 začína párnym týždňom.