Račianska 190, 835 26 Bratislava

OZNAM – maturanti

Vážení maturanti,

emailom Vám boli doručené výsledné známky na maturitnom vysvedčení v šk. roku 2020/2021 a zverejnené ich máte aj na EduPage. Ak so známkami súhlasíte, neposielajte obratom žiaden mail so súhlasným stanoviskom a nemusíte školu kontaktovať ani prostredníctvom EduPage.

V prípade, že nesúhlasíte s niektorou známkou, vlastnoručne podpísanú žiadosť o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z tohto predmetu pošlite elektronicky najneskôr do 21. 5. 2021 na mail: kordosova@polygraficka.sk

Hodnotenie v tabuľke z anglického jazyka majú uvedené iba žiaci, ktorí maturujú na jazykovej úrovni B1. Žiaci, ktorí si zvolili jazykovú úroveň B2 a nesúhlasia s administratívnym vykonaním internej časti maturitnej skúšky na jazykovej úrovni B1, vykonajú ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka prezenčne podľa harmonogramu.

V prípade, že sa Vám známky na maturitnom vysvedčení nezobrazujú na EduPage a nebol Vám doručený ani email, urýchlene to oznámte na emailovú adresu kordosova@polygraficka.sk