Račianska 190, 835 26 Bratislava

OZNÁMENIE: 2. kolo prijímacieho konania na SOŠ polygrafickú 18. 6. 2024

Druhé kolo prijímacieho konania na SOŠ polygrafickú sa bude konať dňa 18. júna 2024!

POTREBUJEŠ PORADIŤ?

E-mail na sekretariát školy: skola@polygraficka.sk

Počet voľných miest:

Viac informácií na podstránke PODMIENKY PRIJATIA 2024/2025!

 

2. kolo prijímacieho konania 2024