Pozor na chrípku a nový koronavírus!

V prvom rade, prosíme, nepodliehajte panike!

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie upozorňujeme, aby ste v rámci preventívnych opatrení dodržiavali nasledovné odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

často si umývajte ruky mydlom a vodou, prípadne dezinfekčným prostriedkom na ruky na báze alkoholu  minimálne 20 sekúnd;

• nedotýkajte sa neumytými rukami očí, nosa a úst;

• zakryte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou, ktorú následne zahodíte do koša;

• vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky, a takisto aj miestam, kde sa sústreďuje väčší počet ľudí;

• ak ochoriete, zostaňte a liečte sa doma;

• snažte sa zabrániť nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami;

• 14 dní od príchodu z oblasti, kde bol zaznamenaný výskyt nového koronavírusu, kontrolujte svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť);

• v prípade klinických príznakov po návrate z rizikových oblastí ihneď vyhľadajte lekára a informujte ho o svojej cestovateľskej anamnéze.

Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom, príslušné infektologické pracovisko určí ďalší postup liečby.

Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov môžete kontaktovať mailom na  novykoronavirus@uvzsr.sk a na telefónnom čísle 0917 222 682, prípadne 0918 659 580.