Račianska 190, 835 26 Bratislava

PRÁZDNINOVÁ FOTOGRAFIA

Súťaž je určená pre študentov SOŠ polygrafickej v školskom roku 2019/2020.
DEADLINE: Fotografiu zaslať do 30. septembra 2019 na hricisin@polygraficka.sk alebo petrik@polygraficka.sk!

E-maily a fotografie, ktoré nebudú spĺňať uvedenú špecifikáciu, nebudú môcť byť zaradené do súťaže.

TÉMY PRE SÚŤAŽNÚ FOTOGRAFIU:

  • príroda / mesto / dedina
  • večer / noc / ráno
  • ľudská krása – vonkajšia / vnútorná
  • rodina / priatelia
  • oslava / svadba / narodeniny / krstiny / tradície
  • emócie vo fotografii

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

300 dpi,
veľkosť fotografie: max. 210 mm x 297 mm (A4)
názov súboru: priezvisko-meno-trieda.jpg
akceptovaný formát fotografie: .jpg
jeden súťažiaci = jedna fotografia
akceptujeme aj fotografie z mobilného telefónu (musia však spĺňať kvalitatívne špecifikácie uvedené vyššie)

AKO ODOSLAŤ E-MAIL SO SÚŤAŽNOU FOTOGRAFIOU?

predmet e-mailu:
prázdninová fotografia

obsah e-mailu:
Čestne prehlasujem, že ja …………………………………….., z triedy ……………………….., v školskom roku 2019/2020, som autorom priloženej fotografie.

e-maily pre zapojenie sa do súťaže:
hricisin@polygraficka.sk
petrik@polygraficka.sk

VYHODNOTENIE

Víťazné a odmenené budú prvé tri miesta. Najlepšie fotografie vyberie odborná komisia. Súťažné fotografie budú vystavené v školskej galérií.