Račianska 190, 835 26 Bratislava

PRÁZDNINOVÁ FOTOGRAFIA – vyhodnotenie

Žiaci mali opäť možnosť zapojiť sa do fotografickej súťaže. Fotografie hodnotila 7 členná odborná komisia a vybrala 3 najlepšie fotografie, ktoré boli ocenené našou školou.

Hlavnou témou bola zima a Vianoce.

Víťazné fotografie: