Račianska 190, 835 26 Bratislava

Prednáška o AIDS

Rok 2018 bol  výnimočný tým, že Svetový deň boja proti AIDS oslavuje svoje 30. výročie. Každoročne sa nesie v znamení  iného hesla. Tým tohtoročným bolo: Poznaj svoj status. Cieľom bolo povzbudiť  každého človeka, aby sa dal preventívne vyšetriť.
Žiaci 2. ročníka sa v rámci prevencie stretli počas decembra s MUDr. Miroslavom Kotekom z Gynkomedu s.r.o., ktorý im podal základné informácie o tomto zákernom a stále početnejšom ochorení. Študenti sa dozvedeli, čo je HIV a AIDS, spoznali  tri spôsoby prenosu HIV infekcie, ale aj štyri štádiá vývinu od HIV po AIDS a to, kto sa podľa štatistík nakazí najčastejšie. Zaujímavá bola informácia, že na liečbu spomenutého ochorenia sa používajú v súčasnosti  virostatiká, ktoré síce  spomaľujú priebeh ochorenia, ale ho  nevyliečia.
Hoci Slovensko v porovnaní s inými krajinami nemá registrovaných až tak veľa prípadov, nemôžeme povedať, že nás sa to netýka. Práve naopak – pán doktor prítomným vysvetlil, že počet prípadov HIV a AIDS má od roku 2001 stúpajúcu tendenciu. Ku koncu roka 2017 bolo na Slovensku evidovaných takmer tisíc prípadov ochorenia. Stále platí staré známe: najlepšou prevenciou je v tomto prípade bezpečný sex a bezpečné správanie sa. Veríme, že k úspešnej prevencii prispela aj táto prednáška.