Račianska 190, 835 26 Bratislava

ProfesiaDays 2019 – boli sme tam!

ProfesiaDays je akcia, ktorá sa koná každý rok a v rámci dvoch dní sa má možnosť prezentovať mnoho firiem za účelom náboru nových zamestnancov. Program býva pestrý a je naplnený zaujímavými ľuďmi a prednáškami, ktoré dokážu inšpirovať.

Prezentovať sa môžu aj stredné školy, ktoré mávajú vyhradený vlastný blok na výstavisku. Primárne sa propagoval projekt Stredná pre mňa. Bratislavský samosprávny kraj sa snaží touto cestou propagovať školy rôzneho zamerania, aby tak pomohol nájsť správnu cestu pre nerozhodné dieťa.

Naša škola získala v rámci týchto dní aj cca 60 minút na pódiu. Rozhovor viedol moderátor Matej Martinček s naším pedagógom Bc. Štefanom Hricišinom. Rozprávali sa o škole, študijných odboroch, motivácií študentov ako aj o práci učiteľa na našej škole.

Akcia bola príjemná a tešíme sa, ak nás zavolajú aj nabudúce.