Račianska 190, 835 26 Bratislava

Richard March Hoe

Americký konštruktér tlačového stroja, ktorý v roku 1832 použil vo svojom stroji rotujúcu tlačovú formu. Stroj mal centrálny formový valec a okolo neho štyria až šiesti chlapi nakladali a vykladali hárky papiera. Hárky papiera boli potláčané iba z jednej strany.