ŠKOLA SA OTVÁRA dňa 22.6.2020

SOŠ polygrafická obnovuje vyučovanie.

Vyučovanie začína  v pondelok 22.6.2020 od 8.00 hod, všetky triedy budú na teoretickom vyučovaní.

Rozvrhy tried oznámia triedni učitelia.
Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná.

Školská jedáleň a školský internát sa otvára od 1.9.2020.