Aula

SOŠP ponúka na využitie voľnú kapacitu auly pre semináre, konferencie, prednášky alebo odovzdávanie ocenení. Dostupnosť auly je počas pracovných dní.

Technické údaje o aule

Kapacita miestnosti: 63 miest na sedenie
Počet radov: 9
Počet miest v rade: 7
Rečnícky pult: katedra pre 5 ľudí
Premietanie: dataprojektor s premietaním na čelnú stenu
Pripojenie: HDMI/VGA vstup, internet
Plocha miestnosti: 7×12 m

Aula sa skladá z hlavnej miestnosti, ktorá je určená pre prednáškovú činnosť. Zázemie je tvorené kuchynkou. Doplnková služba zahŕňa možnosť občerstvenia alebo jednoduchý raut /káva, čaj, chlebíčky/.
V priestore sú k dispozícii stand-by stoly 80×80 cm.

V prípade vášho záujmu nám pošlite e-mail na skola@polygraficka.sk alebo nás kontaktujte
na tel.: +421 249 209 220.
Obrázok auly na SOŠ polygrafickej

Obrázok auly na SOŠ polygrafickej

Obrázok auly na SOŠ polygrafickej

Obrázok auly na SOŠ polygrafickej