Galéria PETIT

Slovo Petit znamená vo francúzštine malý. Presne tak ako naša školská galéria. V typografii má slovo petit aj iný význam. Je to malý typ písma vo veľkosti osem bodov. Názov petit sa začal používať v 18. storočí pre najmenší písmový stupeň, ktorý vedeli odliať z písmoviny.
François-Ambroise Didot (1730–1804) má zásluhu na úprave systém merania typografických písem okolo roku 1780 a zavedenia typografického bodu (pt) vychádzajúceho z jednej dvanástiny francúzskeho palca, asi 0,375 mm. Ďalšou jeho zásluhou bolo pomenovanie písmových stupňov.
Naša školská Galéria PETIT je síce rozlohou malá, ale ponúka výstavný priestor pre prezentáciu prác žiakov. Do vienka si vybrala poskytnúť možnosti, ktoré pomôžu pri štarte mladým talentom.

Pozývame všetky ZŠ, SŠ, Gymnázia a SOŠ na návštevu galérie PETIT, ktorá je otvorená pre verejnosť od mája 2016.

Čakáme Vás každý pracovný deň od 8:00 – 13:00

Čas návštevy ohláste telefonicky na sekretariáte školy: 02/49 20 92 20

Galéria PETIT

Galéria PETIT

Galéria PETIT

Galéria PETIT
 
 
 
 
 
 

Vernisáž prázdninová fotografia

Galéria PETIT

Galéria PETIT

Galéria PETIT

Galéria PETIT

Galéria PETIT

Galéria PETIT

Galéria PETIT