Ocenenia

2019
„ZENIT – krajské kolo“ kategória Grafik – 1.miesto: Lucia Chalková, 3. miesto: Dominik Malík.
 „ZENIT – krajské kolo“ kategória Webdesigner – 1.miesto: Martin Zrubec, 2. miesto: Dominik Králik.

Print Star 2019 – medzinárodná súťaž tlačiarov 1. miesto: Nina Uharčeková, Filip Škulec

„Soutěž dovedností mladých grafiku“,Zlín, IX. ročník medzinárodnej súťaže – Lucia Chalková a Marietta Brandisová, 2. miesto v súťažnej úlohe „Propagácia spoločnosti“.
2018
 „Soutěž dovednosti mladých grafiků“ Zlín, XIII. ročník medzinárodnej súťaže – Adrián Pavlačič a David Žužkovič, 3. miesto v súťažnej úlohe “Propagačný roll up”.
 ZENIT, celoslovenské kolo – kategória Grafik – 2. miesto Beáta Válkyová
 FUTSAL TOURNAMENT OF VOCATIONAL HIGH SCHOOLS OF PRINTING AND PUBLISHING – Memoriál Tibora Kertésza
3. miesto
 ZENIT, krajské kolo – kategória Grafik – 1. miesto Beáta Válkyová a 2. miesto Michaela Patschová;
kategória webdesigner – 3. miesto Martin Zrubec.
 Najkrajší kalendár Slovenska – Čestné uznanie
 „WORLD TABBLETENNIS FOR ALL DAY 6 APRIL“ v stolnom tenise – Prvé miesto obsadila staršia zo sestier Sabrina Horváthová, druhá skončila Sandra Horváthová. Druhé miesto v súťaži chlapcov obsadil Samuel Horváth a tretie miesto získal Peter Valo.

FOTO brigada – medzinárodná súťaž fotografov 1. miesto: Zuzana Ševečková
2017
 „Soutěž dovednosti mladých grafiků“ Olomouc, XII. ročník medzinárodnej súťaže – Vanessa Vaskomjatiová a Patrik Štefík, 3. miesto v súťažnej úlohe “Obal roka”.
 FUTSAL TOURNAMENT OF VOCATIONAL HIGH SCHOOLS OF PRINTING AND PUBLISHING – 1. miesto
 NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA 2017 – A2 Firemné reprodukcie umeleckých diel – 2. miesto
2016
 okresné kolo vo futbale „O POHÁR PREDSEDU BSK“ – 1. miesto, Róbert Szabo, Alan Brabec, Viktor Varga
 krajské kolo vo futbale „O POHÁR PREDSEDU BSK“ – 4. miesto, Róbert Szabo, Alan Brabec, Viktor Varga
 okresné kolo vo volejbale chlapcov – 1. miesto, Róbert Szabo, Athiwat Somnam
 krajské kolo vo volejbale chlapcov – 5. miesto, Róbert Szabo, Athiwat Somnam
 okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku – 3. miesto, Dominik Krewniak
 okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku – 3. miesto, Henrich Huďo
 Medzinárodná súťaž Mladí reportéri3. miesto – Lukáš Krnčok, fotografia “Tvoríme si vlastnú smrť”
2. miesto – Matej Majerský a Patrik Štefík, videoreportáž “Oleje do výlevky nepatria”
 „Soutěž dovednosti mladých grafiků“ Olomouc, XI. ročník medzinárodnej súťaže – Adam Morbacher a Július Sipos, 3. miesto.
 reportérska súťaž LITTER LESS – 1. miesto v kategórii “Fotografia 15-18” – Lukáš Krnčok
YRE AWARDS – 1. miesto v kategórii “Video 15-18” – Matej Majerský a Patrik Štefík
 Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu, Lucia Uhríková, IV.G, kniha Kozliatka, v súťaži Najkrajšia kniha Slovenska 2015
 obvodné kolo – volejbal chlapcov – 1. miesto
 obvodné kolo – futbal chlapcov – 1. miesto
2015
 obvodné kolo – volejbal dievčat – 3. miesto
 beh „Okolo SLOVNAFTU“ – 1. miesto v kategórii juniorov – Kristián Uher
 Mladý tvorca – Attila Mucska, vytvoril pre 23. ročník výstavy kompletný grafický dizajn /pozvánky, plagát, diplomy, vstupenky/.
 Najkrajšie knihy Slovenska – 1. miesto v kategórii CENA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE ZA ŠTUDENTSKÚ PRÁCU – Tamara Szomolányiová
 literárna súťaž Račiansky jahodový kvet – 3. miesto za prozaický text s témou Na krídlach fantázie – Milan Rób
 reportérska súťaž LITTER LESS – 3. miesto v kategórii fotografia – Filip Polák
YRE AWARDS v kategórii video – 2. miesto – Lukáš Koloži a Matej Majerský
 „Soutěž dovednosti mladých grafiků“ Olomouc, X. ročník medzinárodnej súťaže pod záštitou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy – Attila Mucska a Július Sipos, 3. miesto.
 „Mladý filmový tvorca“ – I. ročník súťaže, ktorý organizovala SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu v spolupráci s Alianciou priemyselných zväzov a portálom www.skola.sk – Natália Hobothová 3. miesto a Adam Kráľ 1. miesto
 
2014
 celoslovenské kolo Olympiády v anglickom jazyku – 1. miesto (Lenka Lošonská)
 okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku – 3. miesto (Natália Konečná)
 literárna súťaž Mladá slovenská poviedka 2014 – 1. miesto (Matúš Jakubík)
 obvodné kolo – sálový futbal chlapcov – 1. miesto
 obvodné kolo – volejbal chlapcov – 1. miesto
 obvodné kolo – volejbal dievčat – 3. miesto
 obvodné kolo – veľký futbal chlapcov – 1. miesto
 Mladý tvorca – Katarína Zahradská, vytvorila pre 22. ročník výstavy kompletný grafický dizajn /pozvánky, letáky, diplomy, čestné uznania, bloky/.
 „Soutěž dovednosti mladých grafiků“ Olomouc, IX. ročník medzinárodnej súťaže pod záštitou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy – Filip Juráni a Tomáš Hotový, 1. miesto.
 Olympiáda z anglického jazyka – Lošonská 1. miesto
 okresné kolo – volejbal chlapcov – 1. miesto
 
2013
 obvodné kolo – stolný tenis – 3. miesto
 Fotografická súťaž Modrá škola – Voda ako súčasť môjho každodenného života – doma, v škole, v mojom meste / mojej obci“ – 2. miesto v kategórii stredných škôl (Martina Kollerová), 3. miesto v internetovom hlasovaní (Tamara Szomolányiová)