Račianska 190, 835 26 Bratislava

Školské kolo Olympiády v AJ

Konalo sa školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo takmer 50 študentov. Hoci v netradičnej on-line forme, sme radi, že si študenti našli čas a strávili s nami väčšinu svojho dňa. Po teste, ktorí študenti vypĺňali prostredníctvom Edupage sme sa s najlepšími stretli cez MS TEAMS v dvoch jazykových disciplínach. S radosťou vám oznamujeme, že najlepšie sa umiestnila Emma Krajčovičová z IV.GMB a veríme, že bude školu úspešne reprezentovať aj v okresnom kole.