Sme v Portugalsku! STÁŽUJEME

Let do Lisabonu trval 3 hodiny a 30 minút. Letiskovými kontrolami sme prešli hladko a na letisku nás už čakala Laila- naša sprievodkyňa. Je z Litvy.

Autami nás dopravili cez 17 km (vraj najdlhší) most v Európe – ponte Vasco de Gamma. Šli sme ponad rieku TAJO, ktorá v týchto miestach ústí do oceánu.

Ubytovali sme sa v novo zariadenom 3-podlažnom dome – izby, toalety, jedáleň, spoločenská miestnosť, kuchyňa, terasa. Prvý večer sme zakončili chutným sushi. Ocitli sme sa aj na karnevali.

Ďalší deň už patril hostiteľským firmám, ktoré sme so študentmi navštívili a zoznámili sa so svojími tútormi, ktorí majú za úlohu sa o žiakov počas stáže starať a viesť ich.